Asiakaslähtöinen ja innovatiivinen kiinteistökehitys

Kiinteistökehityspalvelut ovat rakennuksiin ja kiinteistöihin kohdistuvia toimia ja innovaatioita, joilla autetaan omistajia luomaan uusia mahdollisuuksia, saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa ja lisäämään kohteen arvoa asiakaslähtöisesti. 

Kiinteistökehitys voi perustua laatimaamme kiinteistön tai alueen uuteen konseptiin, liiketoimintasuunnitelmaan, tilojen käyttötarkoituksen muutokseen tai esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen korjaamiseen tai korvaamiseen.

Lopputuloksena syntyy uusia, entistä paremmin käyttäjien tarpeita palvelevia ympäristöjä. Parempi käytettävyys heijastuu myös omistajan vuokrakassavirtaan ja kiinteistön arvoon.

Laaja kokemuksemme monentyyppisistä kiinteistöistä takaa toimintamme tehokkaan ja laadukkaan tuloksen sekä sen, että yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Kiinteistökehityspalvelussa GSP Group  tarjoaa kiinteistöjen omistajille muun muassa seuraavia kehittämiseen liittyviä palveluita: 

  • Kehityshankkeiden projektinjohto
  • Konseptointi
  • Toteutettavuusselvitykset / feasibility study
  • Kustannusarviot, investointilaskelmat ja kannattavuusanalyysit
  • Omistus- ja rahoitusmallit, investori- ja vuokralaishankinta
  • Vaihtoehtoisten sijaintien arviointi  
  • Tontin tai kiinteistön käyttötarkoituksen ideointi
  • Kaavoituksen ohjaus ja maankäytön suunnittelu
  • Arkkitehtuurikilpailuiden järjestäminen
  • Täydennysrakentamisen palvelut

Viimeaikaisia hankkeitamme

NORDCENTER

Lue lisää

Raaseporissa sijaitseva Nordcenter on kahden golfkentän ja vapaa-ajan asumisen sekä ulkoilun alue. Golfkentät ovat Suomen parhaimmistoa ja kenttien ja palveluiden kehittämisellä tavoitellaan paikkaa Pohjoismaiden parhaiden joukossa. Maanomistajien tavoitteena on Nordcenterin kaavoittaminen yhteisten intressien mukaisesti ja alueen asumisen, palveluiden sekä majoituksen kehittäminen. GSP:n toimeksiantona oli tuottaa Nordcenterin alueelle kiinteistökehitysehdotuksia, sisältäen kuvaukset alueen potentiaalisista toiminnoista ja palveluista, kiinteistöjalostuksen vaihtoehdoista sekä kannattavuudesta asemakaavoituksen ja päätöksenteon tueksi. 

FORDIN TALO

Lue lisää

Fordin talo on entinen Fordin kokoonpanotehdas, joka sijaitsee Helsingin Hernesaaressa. Talon omistaa Schroders Asset Management ja se toimii nykyään mm. toimisto-, tapahtuma- ja varastotilana. Tarkoituksena on rakentaa uusi rakennus nykyisen rakennuksen päälle. Osana alkuvaiheen kehitystä moniulotteinen tiimi, jota johtaa PES arkkitehdit, loi kattavan toteutettavuustutkimuksen hankkeelle. GSP:n työhön sisältyi sijainti- ja markkina-analyysi, alueen kaupallinen arviointi, markkinavuoropuhelu, vuokrauksen valmistelu konseptin mukaisesti ja hankkeen taloudellinen katsaus.

Kontulan keskusta

Lue lisää

Osana alueen maanvuokrasopimuksen jatkoa ja kehitysvarausta Helsingin kaupunki edellytti Kontulan keskustan kiinteistöyhtiöiltä alueen kaavoituspotentiaalin selvitystä. GSP toteutti yhdessä yhtiöiden kanssa alueelle mittavan selvityksen. Selvitystyö aloitettiin tammikuussa 2019 ja saatettiin päätökseen syksyllä 2020. Kaavoituspotentiaalin selvitys sisälsi konseptin kehitystä, massoittelua, kaavataloudellista tarkastelua ja erilaisia laskelmia. Maanvuokrasopimukselle saatiin jatko ja GSP toimi myös teknisenä järjestäjänä hankkeeseen kuuluvassa idekilpailussa sekä järjesti kilpailuun kilpailusihteerin.   

 

Inkoonranta

Lue lisää

Inkoon keskustaan rakennetaan uusi merellinen ja huippumoderni asuinalue. Hanke toteutetaan Inkoon Keskustakehitys Oy:n ja Inkoon kunnan yhteistyönä. GSP on toiminut hankkeessa alusta asti kiinteistökehitystehtävistä rakennuttamiseen. Tällä hetkellä alueella on käynnissä puurakenteisen As Oy Inkoonrannan ennakkomarkkinointi.  

URHEILU- JA TAPAHTUMAPAIKAT

GSP toimii pääkehityskumppanina erilaisten monitoimiareenoiden kehitysvaiheissa. GSP:n rooli hankkeissa on laaja muun muassa aina toteutettavuusselvityksistä suunnittelun ohjaukseen, laskelmiin, viranomaisneuvotteluihin ja vuokralaishankintaan.

GARDEN HELSINKI

Garden Helsinki on Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle suunnitteilla oleva kiinteistökehityshanke. Gardeniin suunnitellaan modernia kansainvälisen tason tapahtuma-areenaa ja sen ympärille kehitettäviä kattavia oheispalveluja sekä jokapäiväisiä palveluita kaupunkilaisten käyttöön.

GSP toiminut hankkeessa vuodesta 2011 hankeyhtiön toimeksiannosta, mm.: Neuvottelut kaupungin kanssa, hankesuunnittelun johto, selvitykset, suunnittelija- ja urakoitsijavalinnat, laskelmat ja vaikuttavuusarviot sekä vuokralaishankinta

TURUN RATAPIHA 

Kulttuuri- ja elämyspainotteinen keskustakehityshanke, johon valmistuu tiloja asumisen, työn, vapaa-ajan ja elämyksien tarpeisiin. Hanke lisää ratapihan vetovoimaisuutta ja yhdistää ratapiha-alueen erottamia kaupunginosia toisiinsa.

GSP Group on toiminut hankkeessa vuodesta 2016, mm.: Hankekehitys, kaavoituksen ja suunnittelun ohjaus, laskelmat, toteutettavuusselvitys, arkkitehtikilpailu, vuokralaisneuvottelut ja neuvottelut kaupungin kanssa sekä talous

HIPPOS 2020

Hippos2020 on uuden vuosikymmenen liikunta- ja hyvinvointikeskus, joka rakennetaan kaupunkiympäristöön Jyväskylään keskelle Suomea.

GSP toimi hankkeessa pääkehityskumppanina 2014-2018 mm.: tarveselvitys, aluesuunnitelman laatiminen ja kokonaiskonsepti, liiketoimintasuunnitelma, investoriaineistot, toimijakartoitus ja vuokralaishankinta. 

KymiRing

KymiRing on Pohjois-euroopan johtava moottorirata ja ajokoulutuskeskus, joka tarjoaa puitteet moottoriurheilulle ja ajoharjoitteluun.

GSP toimi hankkeessa mm.: liiketoimintasuunnitelma, kassavirta- ja kustannuslaskelmat sekä investorimemo

Hämeensaari

Hämeenlinnan keskusta-alueelle suunnitellaan kaupunkikehityshanketta, joka sisältää mm. uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja, liikunta- sekä ravintolatiloja.

GSP toimii hankkeessa kiinteistökehittäjänä mm.: hankekehitys, kaavoitus, neuvottelut kaupungin ja sidosryhmien kanssa, toteutettavuusselvitys

Oulun Ratapiha

Oulun aseman seudulle pyritään toteuttamaan kansainvälisellä konseptilla rakennettu tapahtuma-areena. Asema-alueen maan omistaa Senaatti-kiinteistöt, jolla on aiesopimus asema-alueen kehittämisestä Oulun kaupungin kanssa.

Alueelle kaavaillaan mm.: monitoimiareenaa, asuntoja, hotelli, toimistoja, ruokakauppoja, lääkärikeskus, urheilutiloja, jne. 

GSP toimi hankkeen alkuvaiheessa kilpailu- ja kehitysvaiheen pääkehityskumppanina