Johtaminen turvaa hankkeiden onnistumisen

  • Rakennuttamisen projektijohtopalvelussa tilaaja siirtää hankkeen johtamiseen liittyviä vastuita meille, jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.
  • Suunnittelun ohjauksessa meille on tärkeää, että sovellettavat ratkaisut vastaavat tilaajan todellisia tarpeita. Luotettavat kustannusarviomme hankkeen eri vaiheissa palvelevat kokonaiskannattavuuden ja budjetoinnin arviointia.
  • Valvonnalla varmistetamme hankkeen suunnitelman mukaisuuden. Projektinjohtomme varmistaa kokonaisvaltaisesti kustannusten, aikataulun sekä laadun täyttymisen tavoitteiden mukaisesti.

RAKENNUTTAMISEN PROJEKTINJOHTO

Rakennushankkeen osaava johtaminen on edellytys hankkeen onnistumiselle. Projektinjohtoon kuuluu asiakkaan tarpeiden määrittely, suunnittelun kilpailutus ja ohjaus, rakentamisen kilpailutus sekä työmaan valvonta ja ohjaaminen. Määritämme asiakaslähtöisesti oikeat ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet sekä varmistamme että suunnitelmat ja toteutus ovat yhteneväiset.

KUSTANNUSARVIOT

Ammattimainen kustannusten arviointi mahdollistaa asiakkaalle paremman budjetoinnin lisäksi hankkeen kannattavuuden ja toteutettavien ratkaisujen arvioinnin ennen merkittävää kustannusten sitomista. Laadulliset vaatimukset sovitetaan yhteen taloudellisten reunaehtojen kanssa.

TARVE- JA HANKESUUNNITTELU

Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa määritetämme asiakaslähtöisesti perusratkaisut, joiden pohjalta suunnittelua lähdetään edistämään. Suurin osa kiinteistön elinkaarikustannuksista määrittyy näiden vaiheiden aikana. Asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja määrittely sekä hankesuunnittelun ohjaus rakentavat lähtökohdat onnistuneelle rakennushankkeelle.

Asiakkaitamme

Helsinki Outlet

Lue lisää

Stockmann

Lue lisää

Ilmarinen

Lue lisää

HOK-Elanto

Lue lisää

Konecranes

Lue lisää